ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ

 

 ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ!

ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਨ!

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਘਰ... ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ. ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਹੋਮ ਲੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੌਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ.

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਤੁਲਨਾ ਪੋਰਟਲ
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਔਨਲਾਈਨ ਲੋਨ ਤੁਲਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਾਇਦੇ:
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ
ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰਜ਼ਾ
ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ
ਇੱਕ ਲੋਨ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ
 ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਕਦ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਬਿਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ (ਅਰਥਾਤ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ) ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.

ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਅਤੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ, ਕਿਸ਼ਤ ਲੋਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਕੀ ਹੈ?

 

ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਲੋਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60.000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 25.000 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਇਕੁਇਟੀ ਜੋ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

 1. ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ;
 2. ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣਾ।

ਬੈਂਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣਾ

ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪੀ.ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਮਾਹਰ ਟੀਮ Smave ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ! ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ)।
 • ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲੋਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹੋ।
 • ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
 • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਜਾਂ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ - ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਲੋਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲੋਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਧਾਰ ਦਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ 'ਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੀਇਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

 1. ਤੁਸੀਂ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਭਾਵ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 3. ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਮਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਲਬਧ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਗਿਰਵੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪੱਧਰ ਹਨ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ:

ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਵੀ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

 • ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ), ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਦਰ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਰਕਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਹੋਮ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਰਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 489 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਜਰਮਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਹੋਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

 1. ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪੜਾਅ;
 2. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਵਿੱਤ.

ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪੜਾਅ

ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਵਿੱਤ

ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਹੈ ਸ੍ਮਾਵੁ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।

by | ਜਨ 1, 2023

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ

ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਕੂਫਾ ਹੈ

ਸਕੂਫਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ Schufa ਜਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ. Iਮੈਂ ਸ਼ੂਫਾ 1927 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਸ਼ੂਟਜੈਮੇਨਸ਼ੈਫਟ ਫਰ ਐਬਸੈਟਜ਼ਫਿਨਾਨਜ਼ੀਅਰੁੰਗ” (ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਫ਼ ਵਿੱਕਰੀ) ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ?

ਜਰਮਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਕਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ.
ਜਰਮਨ ਵਿਚ p2p ਲੋਨ

ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਪੀ 2 ਪੀ ਕਰਜ਼ੇ

ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਉਧਾਰ onlineਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ. ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੋਨ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.