ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ

ਜਰਮਨੀ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਕਸਰ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ. ਇਸ ਲਈ, ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵੇਖੋ.

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ

Netkredit24 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1.000 ਅਤੇ 250.000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ।
ਫਾਇਦੇ:
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ
ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਸਤੀ ਰਿਣ
1000 ਤੋਂ 250000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ
1 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਸ਼ੂਫਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ
ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 100% ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ onlineਨਲਾਈਨ ਕਰਜ਼ਾ

 

 ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ...) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਫਾਇਦੇ:
ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਲਪ
ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ
ਕੁਝ ਸਕੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਵਿੱਦਿਆ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋਨ
1000 ਤੋਂ 50000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ
12 - 84 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ.
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਤੁਲਨਾ ਪੋਰਟਲ
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਔਨਲਾਈਨ ਲੋਨ ਤੁਲਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਾਇਦੇ:
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ
ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰਜ਼ਾ
ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੈ ਲੋਨ
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ
ਇੱਕ ਲੋਨ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹਨ
ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਸਿਰਫ 3 ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ onlineਨਲਾਈਨ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ
ਕਦਮ 1 ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੋ

 

ਉਹ ਰਕਮ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ. ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੋ.
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ onlineਨਲਾਈਨ ਕਰਜ਼ੇ

2. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਈ ਕਦਮ

 

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰਜੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਜਵਾਬ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ. ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੋ. ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
3. ਪਗ਼ indentification
ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਆਖਰੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ-ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. POSTIDENT. ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ' ਤੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹਨ
2 ਮੋਡਸ ਤੇ ਇਨਡੇੰਟੇਸ਼ਨ
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ
1. ਪੋਸਟਡੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ

 

ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ. ਇਸ ਇੰਡੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਈਡੀ, ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ (ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਹੈ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਓਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤੇ ਤੇਜ਼
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ onlineਨਲਾਈਨ ਕਰਜ਼ੇ
2. ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਿਡੈਂਟ

 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਡਾਕ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ POSTIDENT ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੂਪਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ.

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ: ਜਾਣਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਧਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਰਕਮ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਉਧਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ.

 

 

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜਾਂ

 

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ:

 

 • ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਸਲਿਪਸ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਪੇਸਲਿਪਸ) ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
 • ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਣਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਉਧਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ (SCHUFA) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
 • ਨਿਵਾਸ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ।
 • ਉਮਰ: ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਧ ਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ।
 • ਬੈੰਕ ਖਾਤਾ: ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਣਦਾਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਇਤਿਹਾਸ (SCHUFA) ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਠੋਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਕਸਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖਰਾਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਮੌਰਗੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਆਮ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ 12 ਤੋਂ 120 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ 12 ਤੋਂ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 120 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੁੜਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਣਦਾਤਾ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਏਗਾ।

ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਉਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:

 • ਘਰੇਲੂ ਸੁਧਾਰ,
 • ਇੱਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ,
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ,
 • ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ,
 • ਵਿਆਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ,
 • ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ,
 • ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ,
 • ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜੂਏ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੀ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖਾਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਕੁਝ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਣਦਾਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

by | ਜਨ 20, 2023

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ

ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਕੂਫਾ ਹੈ

ਸਕੂਫਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ Schufa ਜਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ. Iਮੈਂ ਸ਼ੂਫਾ 1927 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਸ਼ੂਟਜੈਮੇਨਸ਼ੈਫਟ ਫਰ ਐਬਸੈਟਜ਼ਫਿਨਾਨਜ਼ੀਅਰੁੰਗ” (ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਫ਼ ਵਿੱਕਰੀ) ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ?

ਜਰਮਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਕਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ.
ਜਰਮਨ ਵਿਚ p2p ਲੋਨ

ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਪੀ 2 ਪੀ ਕਰਜ਼ੇ

ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਉਧਾਰ onlineਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ. ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੋਨ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.