ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ

 

 ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ!

ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਨ!

 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਲੋਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੌਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ.

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਤੁਲਨਾ ਪੋਰਟਲ
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਔਨਲਾਈਨ ਲੋਨ ਤੁਲਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਾਇਦੇ:
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ
30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।
24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇਜ਼ ਲੋਨ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਚਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ
ਇੱਕ ਲੋਨ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।

ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ

ਕਦਮ 1 ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੋ

 

ਉਹ ਰਕਮ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ. ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੋ.
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ onlineਨਲਾਈਨ ਕਰਜ਼ੇ

2. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਈ ਕਦਮ

 

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰਜੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਜਵਾਬ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ. ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੋ. ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ

3. ਪਗ਼ indentification

ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਆਖਰੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ-ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. POSTIDENT. ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ' ਤੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹਨ

2 ਮੋਡਸ ਤੇ ਇਨਡੇੰਟੇਸ਼ਨ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ

1. ਪੋਸਟਡੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ

 

ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ. ਇਸ ਇੰਡੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਈਡੀ, ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ (ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਹੈ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਓਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤੇ ਤੇਜ਼
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ onlineਨਲਾਈਨ ਕਰਜ਼ੇ

2. ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਿਡੈਂਟ

 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਡਾਕ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ POSTIDENT ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੂਪਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ.

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲੱਭ ਲੈਣ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?  ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਲੋਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਉੱਚ ਰਫਤਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ ਲੋਨ ਜਰਮਨੀ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਲੋਨ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ?

 • ਖਾਤਾ ਓਵਰਡਰਾਫਟ

ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ
 • ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇਜ਼ ਲੋਨ

ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਭੁਗਤਾਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲ ਕਰਜ਼ਾ, ਦੂਜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸਧਾਰਨ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਧਾਰਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Schuf ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਆਮ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ:

 • ਬਹੁਮਤ
 • ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ
 • ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ
 • Rਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ
 • Kredical ਯੋਗਤਾ 

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਰਿਣਦਾਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

  • ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ)
  • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ)
  • ਤਨਖਾਹ ਸੂਚੀਆਂ
  • ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ)
  • BWA - ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ)
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਲੋਨ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਲੋਨ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ:

  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰ ਮੁਰੰਮਤ,
  • ਅਚਾਨਕ ਉੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਰਚੇ,
  • ਅਚਾਨਕ ਸੰਚਾਰ ਸਰਚਾਰਜ,
  • ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖਰਚੇ,
  • ਉੱਚ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ?

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਕਮਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਕਸਰ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ 100-1500 ਯੂਰੋ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ 30-60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਸ਼ਪਰ

ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੂਫਾ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ SCHUFA ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ।

by | ਜਨ 2, 2023

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ

ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਕੂਫਾ ਹੈ

ਸਕੂਫਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ Schufa ਜਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ. Iਮੈਂ ਸ਼ੂਫਾ 1927 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਸ਼ੂਟਜੈਮੇਨਸ਼ੈਫਟ ਫਰ ਐਬਸੈਟਜ਼ਫਿਨਾਨਜ਼ੀਅਰੁੰਗ” (ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਫ਼ ਵਿੱਕਰੀ) ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ?

ਜਰਮਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਕਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ.
ਜਰਮਨ ਵਿਚ p2p ਲੋਨ

ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਪੀ 2 ਪੀ ਕਰਜ਼ੇ

ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਉਧਾਰ onlineਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ. ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੋਨ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.