zřeknutí se práv

Naposledy aktualizováno 17. září 2021

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Údaje poskytnuté společností Mario Bilic Loans v Německu („my“, „my“ nebo „naše“) na kreditiunjemackoj.com („webová stránka“) a naše mobilní aplikace slouží pouze pro obecné informační účely. Všechny informace na webových stránkách a v naší mobilní aplikaci jsou poskytovány v dobré víře, neposkytujeme však žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, pokud jde o přesnost, vhodnost, platnost, spolehlivost, dostupnost nebo úplnost jakýchkoli informací na webových stránkách nebo naše mobilní aplikace. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOST NEMÁME JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ JAKÉKOLI VÝVOJE V DŮSLEDKU POUŽITÍ MÍSTA NEBO NAŠÍ MOBILNÍ REGISTRACE NEBO VZTAHU K JAKÝMKOLI INFORMACÍM. VAŠE POUŽITÍ MÍSTA A NAŠEHO MOBILNÍHO PŘIHLÁŠENÍ A VAŠE SPOLEHLIVOST NA JAKÉKOLI INFORMACE O POLOHĚ A NAŠE MOBILNÍ PŘIHLÁŠENÍ POUZE NA VLASTNÍ RIZIKO.

ODMÍTNUTÍ VNĚJŠÍCH ODKAZŮ

Stránky a naše mobilní aplikace mohou obsahovat (nebo vám je mohou posílat prostřednictvím webových stránek nebo naší mobilní aplikace) odkazy na jiné webové stránky nebo obsah patřící třetím stranám nebo z nich odvozený nebo odkazy na webové stránky a funkce v bannerech nebo jiné reklamě. Nezkoumáme, nesledujeme ani neověřujeme u těchto externích odkazů přesnost, přiměřenost, platnost, spolehlivost, dostupnost nebo úplnost. NEZARUČUJEME, NENECHÁME ZARUČIT, NEZARUČUJEME, NEBO NEDEJME ZODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST NEBO SPOLEHLIVOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH WEBOVÝMI STRÁNKAMI TŘETÍCH STRAN PROPOJENÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NA JINÉ JINÉ STRÁNCE. NEBUDEME STRANOU NEBO DOTAZY ZODPOVĚDNÝMI ZA MONITOROVÁNÍ JAKÝCHKOLI TRANSAKCÍ MEZI VÁMI A TŘETÍMI STRANAMI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB.

PROFESIONÁLNÍ ODMÍTNUTÍ

Stránka nemůže a neobsahuje finanční poradenství. Finanční údaje jsou pouze pro obecné informační a vzdělávací účely a nenahrazují rady odborníků. Proto před provedením jakékoli akce na základě těchto údajů doporučujeme konzultovat s příslušnými odborníky. Neposkytujeme žádné finanční poradenství. POUŽITÍ NEBO SPOLEHLIVOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ UVEDENÝCH NA STRÁNKÁCH NEBO NAŠEHO MOBILNÍHO PŘIHLÁŠENÍ JE POUZE NA VLASTNÍ RIZIKO.

PŘIPOJÍ ODMÍTNUTÍ

Webová stránka a naše mobilní aplikace mohou obsahovat odkazy na partnerské weby a za všechny nákupy, které na partnerských webových stránkách provedete pomocí těchto odkazů, dostáváme provizi za přidružení. Mezi naše dceřiné společnosti patří:

Awin (okno pobočky)
Smava
Max
Maxx kredit
Auxmoney
Poplatek zdarma