Odricanje

Informacje zawarte na tej stronie są wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje dostarczone pożyczek w Niemczech i jak staramy się aktualizować i poprawne informacje, czynimy żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, o kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowe lub informacje, produkty, usługi lub związane z nimi grafiki zawarte w witrynie w dowolnym celu. Wszelkie poleganie na takich informacjach jest zatem ściśle na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za straty lub szkody pośrednie lub wtórne, lub za wszelkie straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z korzystania z tej Witryny lub w związku z korzystaniem z niej. ,

Za pośrednictwem tej strony internetowej można łączyć się z innymi stronami internetowymi, które nie są kontrolowane kredytowo w Niemczech. Nie mamy kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych stron. Włączenie jakiegokolwiek połączenia niekoniecznie oznacza rekomendację lub poparcie wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona była gładka. Jednak Lons w Niemczech nie ponosi odpowiedzialności i nie ponosi odpowiedzialności za stronę tymczasowo niedostępną z powodu problemów technicznych pozostających poza naszą kontrolą.